ทำพื้นอีพ๊อกซี่ / ทำพื้นโรงงาน / ทำพื้นโกดัง / ซ่อมพื้น / เคลือบผิวพื้น / ขัดพี้นคอนกรีต / ทำพื้นอุตสาหกรรม / ระบบกันซึม / รับทำพื้นโรงงาน / พื้น Epoxy / Polythane / ปูพื้น / ซ่อมแซมพื้น / เคลือบพื้น Polished Concrete Permashined Floor system / งานกันซึม / พื้นทางเดิน / พื้นโกดัง /